Bilgi Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri

Sahip olduğunuz bilgilerden yaşam döngüsü boyunca maksimum faydayı sağlamanıza olanak tanıyacak depolama, arşivleme, yedekleme, felaketten geri dönüş ve iş sürekliliği çözümleri; BT altyapınız için güvenlik yönetimi, uç nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümlerinin yanı sıra kanun ve kurum içi güvenlik politikalarına uyumluluk çözümleri sunuyoruz.Kurumların en önemli özkaynakları arasında bulunan “bilginin”, hangi formda olursa olsun korunması zorunludur. Bu kıymetli kaynağın korunamaması sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmayıp, telafisi uzun yıllar sürebilen ve sonuçları tam olarak öngörülemeyen itibar kayıplarına da sebep olabilir. Yapılan yatırımların bu tip zaaflardan dolayı zarar görmesini engellenmek için bilgi güvenliğinin bir bütün olarak düşünülüp yönetilmesi gerekir.