Kariyer

Fırsatınızı Bulun

İşe alım yaklaşımımızın temelini ekibimize girişimci, gerçek müşteri odaklı, işbirliği ve liderlik yaklaşımı sergileyen, güvenilir ve adil çalışma arkadaşları katmak oluşturur. İşe alım süreçlerine katılan tüm adaylarımız Allianz değerleri, işin gerektirdiği yetkinlikler (bilgi, beceri ve davranış) ve gelişim potansiyellerine göre değerlendirilir. Çalışan Bütçesinin Belirlenmesi Her yıl Ekim ayında yapılan bütçe çalışmalarında bir sonraki yılın çalışan ihtiyaçları ve profilleri belirlenir. Adayların Belirlenmesi Çalışan seçimi için öncelikli olarak mevcut iş başvuruları ve pozisyonlar için açtığımız ilanlara yapılan başvurular içerisinde aranan özelliklere sahip olan adaylar değerlendirilir. Şirket içi çalışanlarımız da açık pozisyonlara iş başvurusu yapabilirler. Adayların Seçimi İhtiyaca cevap verecek niteliklere sahip adaylar belirlendiğinde, adaylarla görüşme süreci başlar. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri İşe Alım Görüşme Süreci İnsan Kaynakları İlgili Bölüm Yöneticisi / Müdürü İlgili Direktör görüşmeleri şeklinde olur.​

Takım ruhunu ve takım olarak başararak hedef birliği sağlar, karar verme süreçlerimizin kalitesini ve hızını arttırırız. Tecrübeleri paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

Müşterilerimizle uzun dönemli iş ilişkileri geliştirmeyi ve memnuniyetlerini sürekli kılmayı hedefleriz.

Açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir ve verdiğimiz sözler doğrultusunda zamanında ve eksiksiz hizmet vermeyi hedefleriz.

Takım ruhunu ve takım olarak başararak hedef birliği sağlar, karar verme süreçlerimizin kalitesini ve hızını arttırırız. Tecrübeleri paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendiririz. Değişen beklentiler doğrultusunda yenilenir ve kendimizi yeniden konumlandırırız.

Hızlı, verimli ve maliyet odaklı çalışırız. Bütünü görerek çok boyutlu çözümler üretiriz.

Çevreye ve topluma karşı sorumluyuz ve bu sorumluluğun bilinçindeyiz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimiz açık ve saygılıdır.