Klinik Mühendislik Yazılımı

Biyomedikal Hizmet Sözleşme Yönetimi

Sağlık kuruluşlarında kurulacak olan Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından verilecek olan koruyucu bakım kalibrasyon ve onarım hizmetleri ile tıbbi cihazların ortalama ömrü yaklaşık %30 artmakta, onarım maliyetleri yaklaşık %50 azalmakta ve uygun satın alma yönteminin seçilmesiyle de yatırım maliyetleri en az yaklaşık %20 azalmaktadır.​Günümüzde, hastanelerde yaklaşık 20.000 farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda 7 kat artmıştır. ​Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması tıbbi cihazların bir ekip ve yetkin bir Bilgi Yönetim Sistemi tarafından takibinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.​Sonuç olarak günümüz sağlık kuruluşlarında ileri tıbbi teknolojinin etkin ve verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak, aynı zamanda üretilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve uygun olmayan alım politikalarından doğan yatırım kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ oluşturulmuştur.​

Cihaz Tanımlama

Cihaz Tanımlama - Cihaz Bakım Detayı

Cihaz Tanımlama - Cihaz Kalibrasyon Detayı

Arıza Talep Form

Arıza Talep Form - İş Akış Detayları

Arıza Talep Form -Diğer Özellikler

Talep İstatistik

Mobil Talep Takip – Kayıt Listeleme

I-DEAL KMYS Mobil Uygulama Özellikleri​

Talep Takip menüsü altında «Bana Atanan Talepler,Birimime Atanan Talepler, Tüm Talepler, Birimimde ki Açık Talepler ve Tüm Açık Talepler ekranları olmak üzere 5 alt ekrandan oluşmaktadır. Bu ekranlar üzerinden Talep Detayları görüntülenebilir, Talep kaydına müdahale edilebilir ve çözümlenebilir.​Talep İstatistikleri, uygulamanın ana sayfasında bulunur. Burada ki seçenekler sayesinde çeşitli istatistiki değerleri ana sayfa üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Bir bakışta Bana Atanmış ve henüz İlk Müdahalesi Tamamlanmamış talep kayıtları ile «Bana Atanmış ve henüz Çözülememiş talep kayıtları görüntülenebilir.​Mobil Uygulama ayarları ve yardımcı ekranlar.​

Mobil Talep Takip – Kayıt Detay

Mobil Talep Takip – Kritik Özellikler

Mobil Talep Takip – Geliştirilen Özellikler​​

Mobil Uygulamamız üzerinde geliştirilmeye devam edilen ve önümüzde ki 3 ay içerisinde uygulama içerisine dahil edilerek kullanıma sokulacak olan özellikler aşağıda ki gibidir;​Online Periyodik Koruyucu Bakım Formları: Teknik özellikler olarak farklı gruplara tanımlanan cihazlar için 50 farklı Periyodik Koruyucu Bakım Formu tanımlanacak ve cihaz grupları ile eşleştirilecek. Periyodik Koruyucu Bakımı yapılacak olan cihazın başına geçildiği zaman QR Kod bilgisi okutularak, otomatik olarak cihaza ait Periyodik Koruyucu Bakım Formu açılacak. Kullanıcı, bu form üzerinde belirtilen adımları gerçekleştirerek kayıt altına alacak. Gerektiğinde, yapılan işlemleri bir rapor olarak çıktısını alıp, yetkili kişilere imzalattırabilecek.​Periyodik Koruyucu Bakım ve Kalibrasyon Planı Takvimi: Sistem üzerinde planlanan Periyodik Bakım ve Kalibrasyon Planlarını detaylı olarak mobil uygulamada bir takvim üzerinde görüntüleyerek işlerini listeleyebilecek ve tamamlayabilecek.​​

I-DEAL Entegrasyon Web Servis Özellikleri​​​

I-DEAL Entegrasyon Web Servisi sayesinde, sistem üzerinde yeni Arıza Talepleri açılabilmektedir. Ayrıca entegre olunan proje üzerinden de Cihaz Bilgileri sorgulanabilmekte, İlk Müdahale Bilgisi ve Çözüm Bilgisi gönderilebilmektedir.​Mevcut yapı ve web servis mimarisi, projenin birden fazla HBYS, LBYS vb. yazılım ile entegre bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir.​​​

I-DEAL Klinik Mühendislik Yönetim Sistemi (KMYS) Yazılım Bileşenleri

Cihazların tanımlandığı, Stokların takip edildiği, Hizmet Sözleşmelerin girildiği, Cihazların Bakım ve Kalibrasyon Planlarının yapıldığı, Arıza ve Taleplerin Yönetildiği ve çeşitli rapor ve istatistiklerin alındığı ve iş süreçlerini kolaylaştıran çeşitli yardımcı özelliklerin yer aldığı ana yazılımdır.​

Kurumlarda yer alan çeşitli HBYS, LBYS vb. yazılımlardan Arıza ve Talep bilgilerinin sisteme aktarılmasını ve ilgili yazılımlarla entegre çalışmayı sağlayan destek yazılımıdır.​

Web Yazılımı üzerinden tanımlanan veya Web Servis ile farklı bir HBYS yazılımı üzerinden gelen Arıza kayıtlarının anında «Android Bildirim Servisleri (Android Notification)» ile kullanıcılara iletildiği, Arıza Talebinin detaylarının görüntülenebildiği, Arızaya İlk Müdahale işlemlerinin yapılabildiği, Sisteme tanımlı olan İş Akışı üzerinden Arıza Müdahale süreçlerinin takip edilebildiği, Bakım ve Kalibrasyon Planları ile ilgili hatırlatmaların alınabildiği ve süreçlerin tanımlanabildiği ve çeşitli yardımcı özelliklerin yer aldığı destek yazılımıdır​