Satın Alma ve Stok Yazılım

 

SATIN ALMA YÖNETİM SİSTEMİ

 

Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin satın alma taleplerinin satın alma birimi tarafından işleme alınması sağlanır. Satın alma birimi tarafından doğrudan alım, açık ihale türleriyle mal veya hizmet alımı gerçekleştirmesi sağlanır. i-deal Satın Alma Yönetim Sistemi, MKYS, ve İYBS ile entegre olarak çalışmaktadır. Stok ve ambar birimi tarafından yapılan birden fazla satın alma talebi tek bir ihtiyaç listesinde birleştirilebilir. İhtiyaç listesi, yaklaşık maliyet firma birim fiyat girişleri, istekli birim fiyat girişleri excel formatında sisteme aktarılarak kullanılabilir. Satın alma Yönetim Sistemine yetkili erişim sağlayan kullanıcılar, oluşturdukları doğrudan alım veya ihaleler için diğer kullanıcılara yetki kısıtlaması yapabilirler. Yaklaşık maliyetin gizlenmesi istendiği durumlarda ekranlarda ve raporlarda yaklaşık maliyet bilgisi gözükmeyecektir.

Raporlardaki açıklama alanları gerektiği ölçüde ekran üzerinden değiştirilebilir. Bu değişiklik ilgili ekrandan alınan raporlara anında yansır. Raporlar görüntülendikten sonra “Word’e Aktar”, “Excel’e Aktar” seçenekleri ile raporun seçilen formatta indirilebilmesi sağlanır. Raporlar görüntülendikten sonra “Word’e Aktar”, “Excel’e Aktar” seçenekleri ile raporun seçilen formatta indirilebilmesi sağlanır.

 

Doğrudan Alım İhtiyaçlarınıza Yönelik Hazırlanan Menülerimiz

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması, Teknik Şartname/Proje Hazırlanması, Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Görevlendirme, Piyasa Araştırma Mektubu, Yaklaşık Maliyet Fiyatları ve Tablosu, İhale Usulünün Tespiti, İhale Onayı, Satınalma Komisyonu, İstekli Teklif Mektubu, İstekli Fiyat Teklifi, Mukayese Cetveli, Tek Kaynaktan Temin Formu, Karar ve Sipariş, Muayene Komisyonu, Muayene Komisyon Kararı.

 

Açık İhale İhtiyaçlarınıza Yönelik Hazırlanan Menülerimiz

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması, Teknik Şartname/Proje Hazırlanması, Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Görevlendirme, Piyasa Araştırma Mektubu, Yaklaşık Maliyet Fiyatları ve Tablosu, İhale Usulünün Tespiti, İhale Onayı, Satın alma Komisyonu, İhale Kayıt Numarası Alınması, Tasarı Halinde Tip Sözleşme Dökümü, İhale Belge Seçimi, İdari Şartname, İhale İlanı, İlan Bilgileri, Dizi Pusulası Belge Seçimi, Doküman Satışı, Zeyilname Düzenleme, Teklif Zarfı Teslimi, Değerlendirmeye Alınmayan Zarflar, Belge Kontrolü, İstekli Fiyat Teklifi, Mukayese Cetveli, Numune İnceleme, Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karar, İhale Kararının İptali, İhale Sonucunun Bildirilmesi, Sözleşmeye Davet, Tip Sözleşme, İhale Sonucu İlanı, Karar ve Sipariş, Ödeme Emri, Muayene Komisyonu, Muayene Komisyonu Kararı, Firma Yasaklılık Sorgusu.