Kurumsal ERP Çözümleri

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları, şirketlerin muhasebe, lojistik, üretim, personel, kalite, bakım vd. tüm bilgi kaynaklarının, entegre bir şekilde planlanıp yönetilmelerini sağlayan, esnek ve parametrik modüllerden oluşan endüstriyel bilgi sistemlerdir.Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları’nın Avantajları Nelerdir? Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamaları ile iş süreçlerinin entegrasyonu ve işbirliği ile maliyetlerinizi düşürüp, verimliliğinizi artırırsınız. Kurumunuzun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliği ile ölçeklenebilir bir çözüme sahip olursunuz. Farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişirken, bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın aktif hale getirerek kullanmanız mümkün olur.

NEDEN ERP – KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ?​​

İş ve bilgi süreçlerinde standardizasyon, verimlilik ve performans, Planlama yapma ve planlı çalışma yeteneklerinizi geliştirmek, Entegre bir sistem desteğiyle işletmenin her noktasında etkin ve hızlı iş sonuçları almak, Çalışanlar arasında ortak iş yapma kültür ve lisanı oluşturmak, Etkin önleyici kontrol sistemleri ile hataları azaltmak ve önlemek, Ürün ve sürecin izlenebilirliği ile proaktif yönetimi sağlamak, Esnek bir altyapı desteğiyle beklenmedik değişimlere hızlı adaptasyonlar gerçekleştirmek, Yönetimin karar alma sürecinde radikal iyileşmeler sağlamak için …

Global ekonomik alanda rekabet edebilmek ve başarılı olmak için sağlam bir iş platformu kaçınılmaz bir gerekliliktir. ERP, şirketiniz için hayati önemde olan süreç ve operasyonlarınızı yönetmenizi kolaylaştırır ve bulunduğunuz sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. İşletmelere çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunan ERP çözümleri, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunmaktadır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi,Üretim Yönetimi,Malzeme Yönetimi,Bütçe Yönetimi,Proje Yönetimi,Bakım Yönetimi,Varlık Yönetimi,Satın alma Yönetimi,Talep Yönetimi,Tedarik Zinciri Yönetimi,Müşteri İlişkileri Yönetimi,Dış Ticaret,İş Zekası,İnsan Kaynakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları ve müşterilerden tedarikçilere tüm ekosistemi başarıyla yönetme becerisine ve gelişmiş entegrasyon özelliklerine sahip ERP çözümleri, kalite standartları çerçevesinde sürekli geliştirilmekte; tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamaktadır.

Süreç Danışmanlığı

Her biri alanında ve birçok sektör süreçlerinde uzman ve tecrübeli danışmanları ile danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerde süreçleri, şirketlerin çıkarları ve amaçları ile çelişmeden, anlaşılır ve uygulaması kolay olacak şekilde yeniden tasarlamak.

CPM ERP ERP Uygulama ve Geliştirme Danışmanlığı

Şirket içi süreçlerinizi CPM ERP ERP’ye entegre etmek ve CPM ERP ERP’yi nasıl kullanacağınıza dair eğitimler vermek CPM ERP ERP Uygulama danışmanlığı kısmını oluştururken, canlı olarak kullanımda olan CPM ERP ERP üzerinde yeni uygulamalar geliştirmek gerekirse var olan süreçleri daha fazla optimize etmek ve CPM ERP ERP üzerinde yeni projeler gerçekleştirmek CPM ERP ERP Geliştirme danışmanlığını oluşturmaktadır.